Akreditovaný komplexní odborný vzdělávací program, na kterém se seznámíte s pravidly a principy grafického designu a zásadami navrhování a zpracovávání reklamní a propagační grafiky pro tisk (vizitky, letáky, plakáty, inzerce, fotostěny, fotopanely, billboardy…), grafiky pro produkční stroje (polepy, potisky materiálů, nálepky, výseky…), ale také grafiky pro reklamní obrazovky (bannery pro web, reklamní obrazovky a sociální média). Naučíte se všechny teorie počítačové grafiky, grafického designu, typografie, barev a jak tyto znalosti převést do praxe formou designérských rozborů – tedy jak designérsky myslet a vidět, jak podrobit své projekty estetickému i funkčnímu rozboru, komunikovat s klienty, nastavit cenotvorbu atp. Budování dovednosti a praktické práce probíhá v klíčových programech Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, s výstupem a kontrolou tiskových dat v programu Acrobat Pro.

Tento akreditovaný obor primárně vyučujeme dvojici programů Adobe Illustrator + Adobe Photoshop. V případě zájmu je však po dohodě možná i výuka v alternativních softwarech – dvojicích Affinity Designer + Affinity Photo nebo CorelDraw + Corel PhotoPaint.

(českou verzi akreditace  připravujeme)

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, viceformní (PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNĚ v online učebně mLearning LMS)

 • PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE – přednášky, nácvik, demonstrace, cvičení, designové rozbory praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi
 • DISTANČNĚ V ONLINE UČEBNĚ LMS – teoretické předměty, podrobné videokurzy – kompletní přehledy teoretických předmětů a videokurzů

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně
 • Přednášky a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online
 • Praktické cvičení a zadání (kombinovane)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná)
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 48,00 hodin / 2-5 týdnů (dle intenzity střetek)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru
 • Slevy za více oborů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Praxe a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 5. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný požadavkům účastníků, pokud se celá skupina kompromisně dohodne na úvodním online setkáni.

UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teorie počítačové grafiky a oborů designu (povinná příprava)

Úvod do počítačové grafiky

 • Základní pojmy a rozhled v oboru
 • Obory a specializace v oblasti digitálního designu
 • Vektorová a bitmapová grafika – principy, výhody, aplikace
 • Multimédia – principy animace, video a video soubory, zvuk
 • Barevné režimy RGB a CMYK
 • Formáty souborů – pro tisk, web, video, animace a zvuk
 • Softwarová integrace – print

Teorie grafického designu

 • Co je grafický design – definice, historie, současnost,
 • Design a vizuální kód jedince – biologické, kulturní, sociologické aspekty
 • Interakce s prostředím – podnět, reakce, asociace, rozvoj zrakového vidění
 • Záměrné vytváření prvků a jejich vztahů – proces návrhu a vizuálního myšlení
 • Prvky domovské obrazovky a jejich vlastnosti – barva, tvar, velikost, prostor (nositelé obsahu)
 • Základní kameny designu – linie, rámy, náběhy, gradient, prázdný prostor (nositelé konstrukce)
 • Pracovní nástroje digitálního návrháře – mřížky, vodítka, pravítka, sloupce
 • Základní pravidla návrhu – jednota, rytmus, účelnost, přehlednost, vizuální navigace

Písmo a typografie

 • Písmo – základní pojmy, anatomie
 • Písma a jejich rozdělení
 • Základní typografické vlastnosti písma
 • Typografické a stylistické alternativy, piktogramy
 • Rychlost za text a typy sazeb
 • Typografická pravidla za cenu
 • Některé z nejčastějších chyb při práci s písmy, sazbou a typografií

Barvy a psychologie barev

 • Barva ve fyzice,
 • Viditelné spektrum,
 • Odraz světla a vnímání barev,
 • Míchání barev,
 • Základní barevný prostory RGB a CMYK,
 • Barevné modely HSV, LAB a další
 • Barvy a bitový zápis
 • Rozdělení barev
 • Barevný kruh a vlastnosti barev
 • Barevné motivy v digitálním designu
 • Psychologické působení různých barev

Specifika tvorby obsahu pomocí umělé inteligence

 • Principy tvorby generativního obsahu
 • Současný stav nástrojů a modelů umělé inteligence a budoucnost
 • Obecný přehled řešení pro tvorbu vizuálního obsahu
 • Společenské, etické a právní aspekty při tvorbě generativního obsahu
 • Společnost Adobe a její koncept umělé inteligence – Adobe Firefly & Adobe CC

AKR1: Grafický design: reklamní a propagační grafika

Adobe Illustrator I.+II.  – rozšířený softwarový trénink

ZAČÍNÁME

 • Rozhraní: Příkazy a nástroje, Nastavování nástrojů
 • Rozhraní: Panely a pracovní plochy
 • Vytvoření prvního dokumentu – nastavení vlastností
 • Uložení dokumentu v nativním formátu .ai
 • Kreslení pláten (kreslicích pláten) a práce s nimi
 • Základní ovládání dokumentů – lupa, navigátor, ručička (zkratky)
 • Nástroje Výběr a Přímý výběr

ZÁKLADY GEOMETRICKÉHO KRESLENÍ

 • Základní koncept a vektorová pojmologie v aplikaci Illustrator
 • Základní způsoby vytváření vektorových objektů – přehled
 • Vytváření jednoduchých vektorových cest – segmenty,
 • Spájení segmentů – Join, Average
 • Nabídka základních geometrických tvarů – obdélnik, elipsa…
 • Úpravy cest a kotěvných bodů pomoci nástroje Přímy výběr
 • Převod bodů na opačný typ – nástroj Convert
 • Vytváření skupin z objektů – příkaz Group
 • Izolační režim – práce uvnitř skupiny objektů
 • Kombinování objektů pomocí paletky Cestař
 • Režimy tvarů
 • Příkazy Ořezová cesta a Složená cesta
 • Zarovnání objektů pomocí panelu Zarovnání
 • Používání vodítek, pravítek a mřížek rozvrhu – základní layout
 • Chytrá vodítka

KRESLENÍ OD RUKY – NÁSTROJE PERO A TUŽKA

 • Seznamte se s nástroji Pero
 • Tvorba vektorů pomocí Pera
 • Odstraňování / Přidávání bodů pomocí Pera
 • Praktické obkreslování perom – logotyp
 • Kresba tužkou
 • Nastavení vlastností nástroje Tužka
 • Vyhlazení čar pomocí nástroje Vyhlazení

NÁČRTKOVÁNÍ POMOCÍ IMAGE TRACE

 • Principy vytváření grafiky pomocí dialogu Image trace
 • Praktické náčrtkování – snowboardista
 • Vybarvování hotového náčrtku pomocí LivePaint

TRANSFORMACE A DEFORMACE OBJEKTŮ

 • Změna velikosti objektů na ploše
 • Změna velikosti pomocí matematických metod – panel Transformace
 • Práce s příkazovou nabídkou Transformace: Zrcadlení, Rotace, Deformace – Zkosení, Převrácení
 • Práce s efektami Transformace a nástrojem Libovolná transformace

BARVY A PŘECHODY

 • Barevné režimy CMYK a RGB
 • Základní principy barvení pomocí panelů Barvy a Vzorník
 • Vytváření a ukládání vlastních barevných políček Vzorníku
 • Skupiny barev ve Vzorníku
 • Dostupné knihovny vzorníků v aplikaci Illustrator
 • Panel Color
 • Panel Výběr barev (Color guide)
 • Úprava barev v kresbě
 • Vzory a vytváření vlastních vzorů
 • Vybarvování grafiky pomocí funkce Živá malba
 • Přechody – panel Přechod kontra nástroj Přechod
 • Typy přechodů – lineární, kruhový, freeform
 • Vytváření přechodů kreslením na ploše
 • Práce s přechody v panelu Přechod pomocí běžců
 • Aplikace přechodů na více objektů

PRÁCE S TEXTEM

 • O textech v aplikaci Illustrator – přehled možností a funkcí
 • Vytvoření bodového textu
 • Vytvoření textu v ploše (textový kontejner)
 • Nástroj svislý text
 • Nástroj Text na cestě
 • Základní úpravy textu – barvení, formátování znaků
 • Sazba textu v aplikaci Illustrator – nabídka příkazů Text v ploše
 • Sloupcová sazba v aplikaci Illustrator
 • Řetězení kontejnerů
 • Přetečen text
 • Typografické možnosti při práci s texty
 • Vytváření Odstavcových a Znakových stylů a práce s nimi
 • Kopírování vlastností textu a jejich aplikování na jiný text
 • Obtékání textu kolem objektu v ploše
 • Vytváření obrysů z textů (Create outlines)
 • Některé efekty a práce s texty – pokřivení obálkou, transformace, efekty Pokřivení

VRSTVY

 • Koncept práce a organizace obsahu pomocí vrstev
 • Vytváření vrstev a podvrstev
 • Vytváření skupin vrstev
 • Zobrazení, skrytí, zamknutí a přesunutí vrstev v pořadí
 • Výběr objektů pomocí nastavení panelu Vrstvy – cílení
 • Přesouvání pořadí objektů ve vrstvě / mezi vrstvami

ŠTÉTCE, STOPY

 • Štětec a jeho předvolby nastavení
 • Štětec Blob brush (Kapka)
 • Aplikování stopy stětce na vektor – panel Stopy / Brushes
 • Knihovny stop – přehled
 • Vytváření a ukládání vlastních stop

SYMBOLY

 • Koncept a princip symbolů v aplikaci Illustrator
 • Panel Symboly a vytváření instancí symbolů
 • Knihovny symbolů – přehled
 • Zrušení vazby od symbolu
 • Úpravy symbolů
 • Vytváření a ukládání vlastních symbolů
 • Symboly Illustratoru pro Adobe Animate

EFEKTY

 • O efektech Illustratoru a Photoshopu
 • Použití efektů na existující objekt – Galerie efektů Photoshopu
 • Úpravy nastavení efektů
 • Úpravy objektu pomocí efektů Pokřivení / Warp
 • 3D efekty v aplikaci Illustrator – panel 3D Effects and materials
 • Mapování symbolu na 3D objekt

PANEL VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

 • Síla a výhody panelu Vzhled
 • Úpravy existujících vlastností a efektů – panelu Vzhled / Apperance
 • Přidání nových vlastností v panelu Vzhled
 • Přidání duplicitních tahů a výplní
 • Použití grafických stylů
 • Vytvoření a uložení grafického stylu v panelu Grafické styly
 • Práce v panelu Grafické styly

KOMBINOVÁNÍ VEKTOROVÉ GRAFIKY S RASTRY

 • Vložení rastrových souborů JPG, PNG a Photoshop do projektů Illustratoru
 • Vkládání dokumentů v jiných formátech (PDF)
 • Panel Vazby / Links – správa externých grafckých souborů
 • Editace rastrů pomocí technologie Roundtripping do Photoshopu

NOVÉ ZPŮSOBY TVORBY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

 • Přehled dialogů s umělou inteligencí
 • Nový plovoucí kontextový hlavní panel
 • Textové prompty
 • Text to vector – generování vektorové grafiky pomocí promptů
 • Recolor artwork – vybarvování a manipulace s barvami pomocí promptů
 • Text to Mockup – tvorba šablon a předloh pomocí AI (beta)
 • Nová generace rozhraní 3D and Materials
 • Nová generace rozhraní Image trace
 • Projekt NEO – 3D grafika poháněná umělou inteligencí

ILLUSTRATOR A DALŠÍ APLIKACE

 • Vzájemný export a import souborů mezi aplikacemi Adobe Illustrator a Photoshop
 • Integrace aplikace Illustrator s aplikací Animate CC
 • Vložení nativních souborů aplikace Illustrator do aplikace InDesign CC

PŘÍPRAVA GRAFIKY PRO TISK, WEB, SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBRAZOVKY – EXPORT

 • Příprava dat na export korektního tlačového PDF
 • Dialogové okno Export PDF – přednastavvení
 • Nastavení v tablách Compresion, Marks and bleeds, Output
 • Speciální nastavení – průhlednosti, přetisky, přesahy, barevné výtažky
 • Kontrola finálního PDF pro komerční tisk a prepress
 • Dialogové okno Tisk v aplikaci Illustrator
 • Export soborů do .PS a distilování PDF
 • Export do formátů EPS, PSD, TIFF
 • Grafika pro obrazovky – principy optimalizace
 • Formáty obrázků a výběr vhodného formátu podle typu dat v grafice
 • Dialogové okno Uložit pro web a zařízení
 • Export grafik pro obrazovky

PRAKTICKÉ CVIČENÍ A ZADÁNÍ

Reklamní a propagační grafické materiály: vizitka, leták, tiskový inzerát, billboard, reklama pro sociální média, citylight

Adobe Photoshop I.+II.  – rozšířený softwarový trénink

ZAČÍNÁME

 • Nastavení vlastností nového dokumentu
 • Rozhraní aplikace – základní přehled
 • Nabídky nástrojů a nabídky příkazů na první pohled
 • Panely a práce s nimi
 • Vytváření a správa pracovních ploch (workspaces)

ZÁKLADNÍ ÚPRAVY BITMAPOVÝCH OBRAZŮ

 • Otevření fotografie nebo existujícího dokumentu .psd
 • Základní parametry obrazu – formát, rozměr, rozlišení, objem
 • Barevný režim CMYK/RGB
 • Základní úpravy transformace obrazu – oříznutí, otočení, narovnání, perspektiva
 • Základní charakteristika obrazu – jas, kontrast, barva
 • Vyrovnání tónových hodnot světel a stínů pomocí dialogů Úrovní a Křivek
 • Úprava barev obrazu – Odstín a sytost, Živost, Filtry, Variace, další

VÝBĚRY MASKY

 • Přehled nástrojů a dialogů pro výběry
 • Geometrické výběry – obdélník, elipsa
 • Nástroje Rychý výběr, Výběr objektu
 • Výběry od ruky – kouzelná hůlka, Lasa
 • Vytváření výběrů pomocí Pera
 • Kombinace nástrojů a technik výběrů
 • Masky vrstev – princíp fungování
 • Maskování pomocí nástrojů Štetec, Přechod
 • Doladění výběrů – dialog Select and mask

PRÁCE S VRSTVAMI

 • Koncept práce s vrstvami v panelu Vrstvy
 • Typy vrstev – obrazová, objektová, textová, vrstva úprav, efektová
 • Vytváření a duplikování vrstev
 • Viditelnost, zamykání vrstev
 • Styly vrstev a jejich použití
 • Krytí vrstev, Režimy prolínání

NEDESTRUKTIVNÍ ÚPRAVY OBRÁZKŮ

 • Principy a koncepty práce
 • Zalohování vrstev
 • Využití vrstev úprav
 • Využití masek vrstev
 • Technologie Smart objects – Inteligentní objekt – princípy, fungování

PRÁCE S TEXTY

 • Vkládání textových objektů do projektu
 • Formátování textů – panely Znaky a Odstavec
 • Styly vrstev a jejich aplikce na text
 • Specifika exportu textů z rastrového editoru

RETUŠOVÁNÍ V OBRAZU

 • Retušovací nástroje a techniky – Retušovací štětec, Klonovací razítko, Náplast
 • Pracovní postup: odstraňování objektů z obrázku
 • Pracovní postup: vyhlazení pleti, korekce zrna pokožky, odstranění defektů

KOLÁŽE A MONTÁŽE

 • Kombinování rastrových obrazů v projektu Photoshopu
 • Manipulace s texty a import vektorové grafiky do Photoshopu – Linked, Embeded, as Smart object
 • Pracovní postup: Využití tecnik maskování a manipulace s vrstavmi v projektoch koláže a montáže

PERO A GEOMETRICKÉ TVARY

 • Vytváření vektorových tvarů ve Photoshopu – základní geometrické tvary
 • Kreslení vektorových objektů pomocí nástroje Pero
 • Panel Jiné tvary, Knihovny tvarů
 • Specifika kreslení vektorových objektů v rastrovém editoru

PRAKTICKÁ DIGITÁLNÍ CHIRURGIE

 • Pracovní postupy: Možnosti kompozičních rekonstrukcí obrazu a jeho částí v dialozích Warp, Liquify a Neural filters– úprava úsměvu, zvětšení/zmenšení očí a dalších částí těla, odstranění povislého tuku, nástroj Face…

PŘÍPRAVA GRAFIKY PRO TISK, WEB, SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBRAZOVKY – EXPORT

 • Ukládání ve formátu .psd – výhody
 • Formáty pro ukládání do tisku – specifika PDF z Photoshopu
 • Příprava dat na export korektního tlačového PDF
 • Dialogové okno Export PDF – přednastavvení
 • Nastavení v tablách Compresion, Output
 • Kontrola finálního PDF pro komerční tisk
 • Grafika pro obrazovky – principy optimalizace
 • Formáty obrázků a výběr vhodného formátu podle typu dat v grafice
 • Dialogové okno Uložit pro web

NOVÉ ZPŮSOBY TVORBY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
(pouze Illustrator, Photoshop)

 • Přehled dialogů s umělou inteligencí
 • Nový plovoucí kontextový panel
 • Textové prompty a AI editace obrazových obsahů – nástroje Generate image, Text to image, Generative fill, Generative expand, Reference image
 • Pokročilé výběry s AI – nástroje Select subject, Remove backround, Replace background
 • Práce s výplněmi – generativní funkce dialogových oken Content-aware fill a Sky replacement
 • Superkreativní nástroje AI Neural filters – barvení, retuše, renovace obrazu
 • Mřížkové manipulace a digitální chirurgie – rozhraní Liquify, nástroj Face

Praktická cvičení a projekty

 • 20 praktických příkladů dovedností – výběry, retuš, ořez, perspektiva, koláž, klonování, úprava tónů a barev
 • Reklamní a propagační grafické materiály: leták, inzerát, webstránka, reklamy pro sociální média, citylight

Forma závěrečné zkoušky

 • závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%) + obhajoba závěrečné práce (z projektové čísti)

Studijní materiály

 • interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (slovensky a anglicky), odborná školení
 • >> Přejít do online učebny

Knihovna

Software pro studium našich kurzů:

 • ADOBE: Na  stránce www.adobe.com si  nejprve vytvořte bezplatný účet Adobe ID. Jako účastníci řádného státem akreditovaného studia máte nárok na zakoupení studentské verze Creative Cloud za 19,50 € / měsíc, s kompletní funkčností!  Ušetříte tím až 65% z ceny za celý rok! Pro vzdělávací program AKR1: Grafický design – reklamní a propagační grafika si stáhněte a nainstalujte aplikace Illustrator, Photoshop a Acrobat Pro z Adobe Creative Cloud.
 • COREL, AFFINITY: V případě softwarových alternativ si stáhněte studentské nebo zkušební verze programou CorelDraw Graphics Suite (obsahuje CorelDraw a Corel PhotoPaint), alebo dvojicu Affinity Designer a Affinity Photo.

VÍCE INFO:
Jaroslav Verlík
Tel. 0703 351 198
info@mlearning.cz