Pokud chcete získat opravdu širokou specializaci – až 4 volitelné předměty digitálního designu a multimédií – zvolte naše semestrální akreditované studium DIGITÁLNÍ DESIGN A MULTIMÉDIA. Probíhá obdobnou formou jako běžné externí vysokoškolské studium (jeden celý semestr).

Účastníky studia čekají týdny plné výukových schůzek, designových analýz, vypracování cvičení a zadání, které zakončíte závěrečným testováním získaných znalostí a odevzdáním závěrečných projektů, které prověří vaše praktické dovednosti.

Semestrální studium zahrnuje následující specializace:

Volitelné předměty (nahrazující kterýkoliv obor z výše uvedených):

Základní informace o studiu:

Zahájení studia: otevíráme dle zájmu, minimálně jednou za čtvrtletí.
Vstupní podmínky a požadavky: žádné zvláštní požadavky, přijímáme dle pořadí došlých přihlášek

Struktura studia: semestrální, dle data nástupu
Rozvrhy: rozesíláme přihlášeným účastníkům
Forma výuky: kombinovaná, víceformní >>více informací o formách
Jazyk výuky: slovenština, částečně i základy angličtiny (pouze LMS složka studia)
Výukové dny prezenčně v učebně nebo prezenčně online: pondělí, úterý (večerní setkání od 17:30 do 21:30). Pro vzdálené účastníky, kteří se účastní formou prezenčně online, je současně k dispozici online stream přímo z učebny se sdílením obrazovky pro kompletní online výuku)
Dny výuky na dálku:
nezávislé, nepřetržité aktivity po celý týden v online učebně, dle zadání (LMS)
Přístup do vzdělávacího systému LMS: ano, multimediální přednášky a teoretické předměty (SK), průřezové a podrobné videokurzy o softwaru (ENG), cvičení a úkoly,
Přístup do studijní knihovny: ano

Akreditace: v procesu schvalování
Forma závěrečné zkoušky: znalostní testy + prezentace a obhajoba závěrečných prací z jednotlivých oborů
Výstupní dokumenty: státní osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu dalšího vzdělávání (MŠMT České republiky),

Celkový počet hodin: 232 (z toho 164 hodin prezenčně a 68 hodin distančně)
Cena vzdělávacího programu: samoplátci 25 300 Kč (1 obor v této ceně je tedy zdarma), účastníci prostřednictvím projektů EU, ÚP nebo komerčních organizací – platí standardní cena 30 870 Kč (4 obory),
Možnost úhrady studijních poplatků ve splátkách: ano, dle dohody
Možnost zvýhodněné účasti absolventů našich menších kurzů/oborů:  Ano, sleva ve výši jakéhokoliv již absolvovaného kurzu/oboru u nás
Přihláška ke studiu: >>přihláška ZDE
Podmínky přijetí (registrace): Přijímáme dle pořadí došlých přihlášek. Účast je předběžně potvrzena přihláškou. Vaše místo je zaručeno zaplacením poplatku za studium nebo jeho části. Více informací při podávání přihlášek.

Software: Adobe Creative Cloud studentská verze (19,50 €/měsíc) – k nákupu poskytujeme potvrzení o akreditovaném studiu

Studium je rozsáhlé a náročné a čeká nás spousta práce – ale také dobrá nálada a kreativita!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
tel.: 0703 351 198,
email: info@mlearning.cz