Obor AKR2 je úzce provázán s předchozím oborem AKR1 a tvoří jakýsi společný tandem v oblasti základních designérských oborů. V tomto oboru se rovněž seznámíte s pravidly a principy grafického designu, avšak se specializací na sazbu tzv. dlouhých dokumentů, jako jsou například noviny a časopisy, knihy, ročenky, produktové katalogy a mnoho dalších produktů pro tisk i digitální publikování, při kterých se zpracovává (často dávkově) velké množství textů, obrázků a jiné grafiky, na stránkách DTP editoru. V oblasti teoretické přípravy se naučíte, případně navážete, na všechny znalosti z oboru AKR1 (teorie počítačové grafiky, grafického designu, textů a typografie, barev, prepressu), které však nyní rozšíříte o témata designérské mřížky, layoutu, sazby textů, tabulek a celkové montáže stránek s různorodými obsahy. Budování dovednosti a praktické práce probíhá v klíčovém programu Adobe InDesign, spolu s výstupem a kontrolou tiskových dat v programu Acrobat Pro.

Tento akreditovaný obor primárně vyučujeme programu Adobe InDesign. V případě zájmu je však po dohodě možná i výuka v alternativních softwarech Affinity Publisher nebo QuarkXPress.

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, viceformní (PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNĚ v online učebně mLearning LMS)

 • PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE – přednášky, nácvik, demonstrace, cvičení, designové rozbory praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi
 • DISTANČNĚ V ONLINE UČEBNĚ LMS – teoretické předměty, podrobné videokurzy – kompletní přehledy teoretických předmětů a videokurzů

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně
 • Přednášky a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online
 • Praktické cvičení a zadání (kombinovane)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná)
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 48,00 hodin / 2-5 týdnů (dle intenzity střetek)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru
 • Slevy za více oborů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Praxe a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 5. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný požadavkům účastníků, pokud se celá skupina kompromisně dohodne na úvodním online setkáni.

UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teorie počítačové grafiky a oborů designu (povinná příprava)

Úvod do počítačové grafiky

 • Základní pojmy a rozhled v oboru
 • Obory a specializace v oblasti digitálního designu
 • Vektorová a bitmapová grafika – principy, výhody, aplikace
 • Multimédia – principy animace, video a video soubory, zvuk
 • Barevné režimy RGB a CMYK
 • Formáty souborů – pro tisk, web, video, animace a zvuk
 • Softwarová integrace – print

Teorie grafického designu

 • Co je grafický design – definice, historie, současnost,
 • Design a vizuální kód jedince – biologické, kulturní, sociologické aspekty
 • Interakce s prostředím – podnět, reakce, asociace, rozvoj zrakového vidění
 • Záměrné vytváření prvků a jejich vztahů – proces návrhu a vizuálního myšlení
 • Prvky domovské obrazovky a jejich vlastnosti – barva, tvar, velikost, prostor (nositelé obsahu)
 • Základní kameny designu – linie, rámy, náběhy, gradient, prázdný prostor (nositelé konstrukce)
 • Pracovní nástroje digitálního návrháře – mřížky, vodítka, pravítka, sloupce
 • Základní pravidla návrhu – jednota, rytmus, účelnost, přehlednost, vizuální navigace

Písmo a typografie

 • Písmo – základní pojmy, anatomie
 • Písma a jejich rozdělení
 • Základní typografické vlastnosti písma
 • Typografické a stylistické alternativy, piktogramy
 • Rychlost za text a typy sazeb
 • Typografická pravidla za cenu
 • Některé z nejčastějších chyb při práci s písmy, sazbou a typografií

Kompozice a layout

 • Layout – příběh stránky (dvoustrana) a jeho vizuální vyprávění
 • Psychologie čtení stránky – hierarchie v kompozici, vizuální navigace
 • Vyváženost a vyváženost textu a grafiky, rytmus obsahu
 • Sazba a hustota designu – grafika, texty, média
 • Podpůrné a strukturální prvky designu – boxy, sloupky, zástěny
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnání objektů
 • Okraje rozvržení a mezera mezi stránkami

Barvy a psychologie barev

 • Barva ve fyzice,
 • Viditelné spektrum,
 • Odraz světla a vnímání barev,
 • Míchání barev,
 • Základní barevný prostory RGB a CMYK,
 • Barevné modely HSV, LAB a další
 • Barvy a bitový zápis
 • Rozdělení barev
 • Barevný kruh a vlastnosti barev
 • Barevné motivy v digitálním designu
 • Psychologické působení různých barev

AKR2: Grafický design: DTP grafika a layout

Adobe InDesign I.+II. – rozšířený softwarový trénink

ZAČÍNÁME

 • O DTP aplikacích InDesign / QuarkXPress  / Affinity Publisher
 • Uživatelské rozhraní – panel Nástrojů, Příkazy, Okna
 • Vytváření a správa pracovních ploch
 • Vytvoření a nastavení vlastností dokumentu
 • Uložení nativního dokumentu .indd

PRÁCE SE STRÁNKAMI

 • Koncepce práce se stránkami – stránkové editory
 • Panel Stránky a nástroj Stránka – přehled
 • Stránky a předlohy stránek – Master pages, Parents
 • Vytváření a použití předloh stránek
 • Vkládání a odstraňování stránek
 • Aplikace předloh stránek na stránky
 • Změna velikosti stránek

NÁSTROJE PRO ORGANIZACI OBSAHU

 • Koncepce práce s rozvržením a mřížkou
 • Práce s pravítky a nastavení jednotek
 • Nastavení sloupců a mřížek dokumentu
 • Pomocní čáry a vodítka – základní, dočasné, smart
 • Předvolby aplikace, dokumentů a mřížek

PRÁCE S TEXTY

 • Princípy kontejnerové sazby – rámčeky
 • Psaní, vkládání a import textu – textové kontejnery
 • Předvolby importu textu z Wordu
 • Text ( obsah) vs. textový rámček (obal) – koncepce
 • Formátování textů – znaky (panely Control, Properties)
 • Formátování textů – textových odstavců (panely Control, Properties)
 • Formátování textového rámčeka (panely Control, Properties)
 • Vytváření odstavcových a znakových stylů a ich aplikace na text
 • Ponuka typografických příkazů Text
  • Odrážky a číslované seznamy
  • Prostrkání – mezipísmenové, mezislovní
  • Mezery – základní, tenká, vlasová
  • Řádkový proklad
  • Značky – číslovanie stránek
  • Glyfy

TABULKY

 • Vytváření tabulek – kontejnery
 • Import a předvoľby importu tabulek z aplikace Excel
 • Nastavování vlastností tabulek a buněk tabulky – panely Control, Table
 • Vytváření stylů tabulek a ich aplikace na nové tabulky
 • Tabulátor

UMÍSTŇOVÁNÍ EXTERNÉ GRAFIKY NA STRÁNKY

 • O externí / umístňované grafice
 • Vkládání obrázků / fotografií na stránky – grafický kontejner
 • Vkládání ilustrací / vektorové grafiky na stránky – grafický kontejner
 • Vkládání dokumentů PDF – grafický kontajner
 • Správa externí grafiky – Panel Vazby
 • Editace externí grafiky z prostředí InDesignu (roundtripping – Photoshop, Illustrator, Acrobat, Excel)

GRAFICKÉ VEKTOROVÉ OBJEKTY – KRESLENÍ A VYBARVOVÁNÍ

 • Ponuka základních geometrických objektů
 • Kombinování objektů – panel Cestář
 • Kreslení vlastních objektů nástroji Pero a Ceruza
 • Editace vektorových cest a tvarů – body, táhla
 • Vybarvování – tah a výplň
 • Práce s panely Vzorník a Barba
 • Práce s Přechody
 • Styly objektů a ich aplikování

EFEKTY 

 • Efekty v InDesignu
 • Krytí a režimy prolínání – panel Effect
 • Aplikování efektů na texty a grafiku – panel Effects

ĎALŠÍ ÚPRAVY

 • Kombinování grafiky a textů – obtékání
 • Kombinování grafiky a textů – techniky koláže a montáže
 • Vkládání textů na vektorovou cestu – nástroj Text na cestě
 • Některé užitečné klávesové zkratky

DLOUHÉ DOKUMENTY

 • Strategie pro sazbu dlhých dokumentů
 • Řetězení sloupcových textů
 • Sazba přes stránky
 • Knihy, kapitoly, čislované oddíly
 • Obsahy, poznámky pod čarou
 • Knižnice a výstřižky

PŘÍPRAVA GRAFIKY PRO TISK, WEB, SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBRAZOVKY – EXPORT

 • Příprava dat na export korektního tlačového PDF
 • Dialogové okno Export PDF – přednastavvení
 • Nastavení v tablách Compresion, Marks and bleeds, Output
 • Speciální nastavení – průhlednosti, přetisky, přesahy, barevné výtažky
 • Kontrola finálního PDF pro komerční tisk a prepress
 • Dialogové okno Tisk v aplikaci InDesign
 • Export soborů do .PS a distilování PDF
 • Export do formátů EPS, PSD, TIFF
 • Grafika pro obrazovky – principy optimalizace
 • Formáty obrázků a výběr vhodného formátu podle typu dat v grafice
 • Dialogové okno Export pro obrazovky
 • Export grafiky pro obrazovky

Kontrola dokumentů PDF v Adobe Acrobat Pro

 • Print Production – přehled dialogového okna
 • Některé povolené editace a kontrola dat v dokumentu PDF
 • Analýza dat PDF dokumentu – panel Preflight

MOŽNOSTI DIGITÁLNÍHO PUBLIKOVÁNÍ
(pouze InDesign / QuarkXPress)

 • Koncepty digitálních publikací
 • Interaktivní objekty – navigační tlačítka
 • Vkládání multimédií – audio, video
 • Vytváření animácí a ich aplikování na objekty
 • Přechody mezi stránkami
 • Panely HTML5 a Flex (pouze QuarkXPress)
 • Export – interaktivní PDF (pouze InDesign)
 • Export – fixed layout publikace HTML5 (pouze InDesign, QuarkXPress)
 • Export digitálních publikací pro Android / iOS (pouze QuarkXPress)

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
(pouze v InDesignu)

 • Přehled dialogů AI v InDesignu
 • Nástroj Generate image – tvorba generativních obrázků
 • Nástroj Text to image – převod obrázků na editovatelné texty
 • Nástroj Image to text – převod obrazového podkladu na text
 • Inteligentní obtékání grafiky kolem textu v panelu Text wrap
 • Funkce AI – Extract from image – barevný motiv, identifikace písma, převod pixelů na vektorový objekt

Praktická a projektová část

 • Layout, sazba: návrh novinových, časopiseckých, nebo knižních stránek
  (projekt na volitelné téma)

Forma závěrečné zkoušky

 • závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%) + obhajoba závěrečné práce (z projektové části)

Studijní materiály

 • interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (slovensky a anglicky), odborná školení
 • >> Přejít do online učebny

Knižnice

Software pro studium

 • ADOBE: Na  stránce www.adobe.com si  nejprve vytvořte bezplatný účet Adobe ID. Jako účastníci řádného státem akreditovaného studia máte nárok na zakoupení studentské verze Creative Cloud za 19,50 € / měsíc, s kompletní funkčností!  Ušetříte až 65% z ceny za celý rok!
 • Pro vzdělávací program AKR2: Grafický design – DTP grafika a layout, si stáhněte a nainstalujte aplikace InDesign a Acrobat Pro z aplikace Adobe Creative Cloud.
 • V případě softwarových alternatív najdete studentské verze na stránkách QuarkXPress nebo Affinity Publisher. 

VÍCE INFO:
Jaroslav Verlík
Tel. 0703 351 198
info@mlearning.cz