Odbor AKR3 je specializačním oborem digitálního designu. Implementuje teoretické znalosti ze základních grafických designérských oborů a rozšiřuje je o oblast specializovaného navrhování a publikování – pro webovou stránku. Absolvent oboru Webdesign a tvorba webstránek tedy bude ovládat specifika a principy webového designu, uživatelskou přístupnost rozhraní webových stránek a pomocí editoru pro tvorbu webstránek v jazycích HTML5 a CSS3 + frameworků Bootstrap a jQuery – v Adobe Dreamweaveru – se naučí prakticky vytvářet responzivní sídla s interaktivními objekty a multimédii. Zároveň se seznámí také se základní tvorbou a správou webstránek v redakčním systému WordPress.

Uvedený akreditovaný odbor primárně vyučujeme ve dvojici programů Adobe XD + Adobe Dreamweaver. V případě zájmu je po dohodě možnost výuky v alternativním softwaru – Adobe Figma (UX/UI)Brackets (HTML/CSS).

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, viceformní (PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNĚ v online učebně mLearning LMS)

 • PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE – přednášky, nácvik, demonstrace, cvičení, designové rozbory praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi
 • DISTANČNĚ V ONLINE UČEBNĚ LMS – teoretické předměty, podrobné videokurzy – kompletní přehledy teoretických předmětů a videokurzů

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně
 • Přednášky a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online
 • Praktické cvičení a zadání (kombinovane)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná)
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 48,00 hodin / 2-5 týdnů (dle intenzity střetek)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru
 • Slevy za více oborů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Praxe a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 5. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný požadavkům účastníků, pokud se celá skupina kompromisně dohodne na úvodním online setkáni.

UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY

AKR3: Webdesign a tvorba webstránek

Jazyk HTML5

 • Co je HTML?
 • Základní struktura webových stránek
 • Základní HTML5 tagy hlavičky –  HTML, HEAD, !DOCTYPE, TITLE, DESCRIPTION, META, LINK, SCRIPT
 • Základní struktúrní HTML5 tagy – BODY, DIV, HEADER, MENU, ASIDE, FOOTER
 • Základní obsahové HTML5 tagy – LINK, PARAGRAPH, HEADING, IMAGE, AUDIO, VIDEO

Co jsou CSS 3 (kaskádové styly)

 • Styly CSS a jejích vztah k HTML tagům
 • Styly pro definování elementů – blokové prvky
 • Styly pro definování elementů – řádkové prvky
 • Styly pro odkazy
 • Styly pro textové prvky a titulky
 • Typografická pravidla – specifiká pro web
 • Rozvržení pomocí DIV kontejnerů
 • Tŕídy CLASS a ID
 • Boxy a okraje – Box model
 • Responzivní vlastnosti DIV kontejnerů a jejích obsahu

Principy a specifika webdesignu

 • Co je webdesign – specifika designování pro webový prohlížeč
 • Ještě dříve než začneme vyrábět – design & prototyping
 • Principy UX/UI s ohledem na webové stránky a obsahy
 • UI: Vizuální složka rozhraní produktu – design, layout
 • UX: Uživatelská složka rozhraní produktu – struktura, navigace, uživatelská přístupnost
 • Teorie interakce pro produkty na různých obrazovkách
 • Responzivní webdesign – principy, specifika
 • Teorie multimédií – technologické a funkční principy
 • Software a vývojová prostředí pro tvorbu webových stránek
 • Praktická doporučení

Adobe XD / Figma I.+II. – rozšířený softwarový trénink

Rozhraní: Design (XD) / Draft (Figma)

 • Vytváření nového projektu a nastavení jeho vlastností
 • Návrhové plochy – Artboards
 • Zoming a navigace v dokumentu
 • Nástroj Text
 • Základní nástroje pro geometrické tvary
 • Nástroj pero
 • Kombinování tvarů
 • Barvy, přechody, výplně
 • Import grafiky – bitmapy, vektory, nativní soubory AI, PS (XD)
 • Management objektov  a štýlov – panely Datové zdroje, Vrstvy
 • Komponenty – principy, tvorba, využití
 • Animování prvků designu

Rzhraní: Protoype (XD) / Wireframing (Figma)

 • Jak funguje prototypování,
 • Spojování obrazovek,
 • Propojení obrazovek pomocí objektů,
 • Možnosti časování animací a přechodů,

Speciální funkce pro návrh a prototypování

 • UI Kits – hotové ikony prvků a rozhraní – Android, iOS, Windows,
 • Komponenty – koncept, práce,
 • Menu pluginů a rozšíření,
 • Export obsahu,

Ukázka prototypu webu od úplných základů až po funkční prototyp a export.

Adobe Dreamweaver I.+II.

ZAČÍNÁME

 • Základní pojmy a vztahy
 • Začínáme
 • Úvodní obrazovka
 • Základní přehled pracovního rozhraní
 • Vytvoření prvního webu
 • Panely Soubory, Vložit a Vlastnosti
 • Vytvoření webu
 • Správa zdrojů na panelu Soubory
 • Určení základních vlastností stránky
 • Vložení názvu stránky a meta tagů do záhlaví
 • Úpravy panelů a používání ploch v aplikaci Dreamweaver

TEXTY

 • Psaní textů v režimu návrhu,
 • Vložení textu z jiných aplikací,
 • Formátování textů 1 – titulky,
 • Formátování textů 2 – odstavce,
 • Formátování textů 3 – seznamy,
 • Sledování práce v režimu Kód,
 • Vkládání speciálních znaků,

TABULKY

 • Vkládání tabulek do HTML stránek,
 • Opravy tabulek,
 • Vkládání obsahu do tabulek,

OBRÁZKY A MÉDIA

 • Formáty obrázků,
 • Vkládání obrázků,
 • Úpravy obrázků v aplikaci Dreamweaver,
 • Vložení videa na stránku,
 • Vložení objektu OAM na stránku,

ODKAZY A ODKAZY

 • Relativní a absolutní odkazy
 • Relativní odkazy a cesty v sídle aplikace DreamweaverS
 • hoda odkazů s textem a obrazy
 • Absolutní odkazy na soubory
 • E-mailové odkazy

ZÁKLADY STYLŮ CSS V PRAXI

 • Zkoukněte, jak fungují kaskádové styly
 • Kaskádové styly v aplikaci Dreamweaver
 • Předefinování tagů HTML
 • Přiřiři vytváření vlastních stylů – čárové prvky
 • Vytváření vlastních stylů – blokové prvky
 • Nové styly CSS3 – stín, zaoblení rohů, sloupce, přechody

Kontejnery LAYOUTO DIV

 • Ukázky pro vytváření layoutů z DIV kontejnerů
 • Layoutová struktura z DIV kontejnerů – ID
 • Opakovaně použitelné kontejnery DIV – CLASS

ROZHRANÍ BOOTSTRAP V APLIKACI DREAMWEAVER

 • O frameworku Bootstrap,
 • Možnosti tvorby responzivních layoutů a objektů,
 • Panel Bootstrap components – Responzivní kontejnery a mřížka,
 • Panel Bootstrap components – Jumbotron, Cards a další,
 • Panel Snippets / Výstřižky,
 • Media Query,
 • Vkládání HTML elementů do layoutu Bootstrap,
 • Formátování elementů pomocí CSS stylů,
 • Další objekty a kódy na www.getbootstrap.com

MANAGEMENT A PUBLIKOVÁNÍ WEBU

 • Propojení stránkek na webu,
 • Informace o odeslání lokálního webového místa na internet pomocí Dreamweaveru,
 • Nastavení přístupu FTP k serveru,
 • Synchronizace lokálních a vzdálených webů,
 • Ukázka nahrání webu na web – zpráva aplikace Dreamweaver,

Editace a editace redakčního systému WordPress CMS I.+II.

 • Doména a hosting pro web,
 • Možnosti hotové instalace WordPressu,
 • Nainstalujte si vybrané téma do WordPress,
 • Seznamte se s rozhraním – práce v prostředí pro správu obsahu,
 • Základní nastavení wordpressu,
 • Ponuka Přizpůsobení,
 • Články ,Kategorie, Stránky a Widgety,
 • Pluginy a rozšíření,
 • Nahrávání a aktualizace obsahu,

Praktická a projektová část

 • Návrh a výroba kompletního webu v responzivním frameworku Bootstrap.

Forma závěrečné zkoušky

 • závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%) + obhajoba závěrečné práce (vytvořená webstránka)

Studijní materiály

 • interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (slovensky a anglicky), odborná školení
 • >> Přejít do online učebny

Bibliografie: (všechny publikace k zapůjčení účastníkům):

Software pro studium našich kurzů:

 • ADOBE: Na  stránce www.adobe.com si  nejprve vytvořte bezplatný účet Adobe ID. Jako účastníci řádného státem akreditovaného studia máte nárok na zakoupení studentské verze Creative Cloud s kompletní funkčností!  Ušetříte tak až 65% z ceny za celý rok!
 • V případě oboru AKR3: Návrh webu a vývoj webových stránek si stáhněte a nainstalujte aplikaci Adobe XD a Dreamweaver z aplikace Creative Cloud.

VÍCE INFO:
Jaroslav Verlík
tel.: 0703 351 198
email: info@mlearning.cz