Adobe AfterEffects a Premiere Pro jsou světové standardy pro zpracování videa, pohyblivou grafiku a kreativní efekty. Naučíte se vytvářet videoprojekty (Premiere Pro) a animované projekty (AfterEffects), od koncepčního plánování, přes realizaci projekt, až po publikování – ať už vytváříte videoreklamu a videoprezentační obsah, nebo animovaná videa či reklamní bannery pro webové stránky a sociální sítě, kurz vás spolehlivě uvede do tohoto náročného, ale krásného oboru digitálního designu.

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, viceformní (PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNĚ v online učebně mLearning LMS)

 • PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE – přednášky, nácvik, demonstrace, cvičení, designové rozbory praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi
 • DISTANČNĚ V ONLINE UČEBNĚ LMS – teoretické předměty, podrobné videokurzy – kompletní přehledy teoretických předmětů a videokurzů

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně
 • Přednášky a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online
 • Praktické cvičení a zadání (kombinovane)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná)
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 72,00 hodin / 3-6 týdnů (dle intenzity střetek)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru
 • Slevy za více oborů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Teorie a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Teorie a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 5. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 6. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný požadavkům účastníků, pokud se celá skupina kompromisně dohodne na úvodním online setkáni.

UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY

Teoretická příprava

 • Úvod do počítačové grafiky a oborů grafického designu,
 • Teorie grafického designu,
 • Texty a typografie,
 • Barvy a psychologie barev,
 • Teorie animace, pohyblivé grafiky a multimédií,

Specifika tvorby obsahu pomocí umělé inteligence

 • Principy tvorby generativního obsahu
 • Současný stav nástrojů a modelů umělé inteligence a budoucnost
 • Obecný přehled řešení pro tvorbu vizuálního obsahu
 • Společenské, etické a právní aspekty při tvorbě generatívneho obsahu
 • Společnost Adobe a její koncept umělé inteligence – Adobe Firefly & Adobe CC

Adobe AfterEffects I.+II.

 • Co je After Effects?,
 • Vytvoření nového projektu,
 • Uložení a otevření projektů,
 • Správa pracovních ploch,
 • Předvolby aplikace,

ROZHRANÍ, IMPORT MÉDIÍ, ASSETY

 • Import assetů – obrázky, loga, videosoubory, audiosoubory,
 • Import nativních souborů z aplikací Photoshop, Illustrator, Animate a Premiere Pro,
 • Vytváření assetů – texty, textové titulky, podporní grafika,

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE NAVIGACE

 • Ručička, Výběr, Zoom,
 • Používaní a správa panelů a pracovních ploch,

ČASOVÁ OSA

 • Analýza časové osi,
 • Import assetů na časovú osu,
 • Nástroje časové osy,
 • Kompozice – princípy, vytváření,
 • Vytvoření předkompozice,
 • Práce s vrstvami,
 • Základní úpravy kompozic a vrstev,
 • Rodičovské vrstvy,

ZÁKLADY EFEKTŮ

 • Panel efektů a předvoleb – panel Effects and presets,
 • Vyhledávání a náhled efektů v Adobe Bridge,
 • Aplikování efektů na různe assety,
 • Editace efektů – panel Effects control,
 • Kopírování a změny efektů v čase – transformace,
 • Práce s více efekty,
 • Aplikování efektů pomocí vrstvy úprav,
 • Změna rychlosti klipu,
 • Použití režimů prolnutí,

BARVY A PRÁCE S BARVAMI

 • Nastavení Auto Color, Auto Contrast a Auto Levels,
 • Použití dialogu Jas a kontrast /  Bright and Contrast,
 • Změna odstínu a sytosti / Hue and Saturation,
 • Změna barev a barevností pomocí Efektů,
 • Úprava teploty pomocí vyvážení barev,
 • Úprava barev pomocí křivek / Curves,
 • Další užitečné barevné efekty,
 • Korekce více aplikovaných efektů barev,

PRÁCE S ANIMACEMI A POHYLIVOSTÍ

 • Základní transformační vlastnosti assetů a grafiky,
 • Změny vlastností v čase – velikost, tvar, barva, průhlednost, prolnutí,
 • Klíčování snímků,
 • Animace efektů a transformačních vlastností v čase,
 • Editoru animací,

VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVY MASEK

 • Masky a jak je používat?
 • Vytvoření základní masky objektu,
 • Kreslení vlastných masek,
 • Animace masek,
 • Práce s více maskami,
 • Maskování tvarů,

TEXTY, TITULKY, ANIMACE

 • Vkládání textů do projektu,
 • Editace textů – panel Properties,
 • Textové efekty,
 • Animace textových vrstev,

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCÍ UMÉLÉ INTELIGENCE

 • Nová generace funkcí Content aware fill
 • Rotoscoping pomocí nové generace nástroje RotoBruh 3.0
 • True 3D space
 • Generative audio a video (coming soon)

EXPORT / RENDERING

 • Přehled nastavení exportu,
 • Export různych videformátů pomocou Adobe Media Encoder,

Adobe Premiere Pro I.+II. 

Začínáme

 • O aplikaci Premiere Pro,
 • Rozhraní aplikace,
 • Nový projekt,
 • Předvolby aplikace,
 • Automatické ukládání,
 • Systémové požadavky,

IMPORT MÉDIÍ, ASSETY

 • Prohlížeč a organizátor médií,
 • Import videklipů z kamery /  fotoaparátu,
 • Import assetů – obrázky, loga, videosoubory, audiosoubory,
 • Vytváření assetů – texty  a textové titulky, grafické objekty,
 • Import nativních souborů z aplikací Photoshop, Illustrator, Animate a AfterEffects,

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE NAVIGACE

 • Ručička, Výběr, Zoom,
 • Používání a správa panelů a pracovních ploch,

ZÁKLADY ÚPRAV A STŘIHU

 • Source monitor a Program monitor
 • Koncept Sequences,
 • Vložení/Úpravy Sequences,
 • Časová osa, vrstvy
 • Import médií na osu – obrázky, vektory texty, audio, video,
 • Editace v časové osi,
 • Nástroje střihu a kombinovaní assetů

EFEKTY A PŘECHODY

 • Panel efektů a přechodů / Effects and Transitions,
 • Základní rozdíly medzi efekty a přechody,
 • Aplikování efektů a přechodů na různé assety,
 • Editace v panelu Effects control,
 • Kopírování a změny v čase – transformace,
 • Práce s více efekty a přechody,
 • Používání režimů prolnutí,

PRÁCE S AUDIO SOUBORY

 • Audio v Premiere Pro,
 • Nastavení úrovně hlasitostí,
 • Klíčové snímky,
 • Více souborů audia v projektu,
 • Audio efekty a knihovny audií,
 • Nahrávání zvuků pŕímo v Premiere Pro,
 • Možnosti úprav a editace zvuků v Premiere Pro,
 • Možnosti  pokročilých editací v Adobe Audition,

BARVY A PRÁCE S BARVAMI

 • Nastavení Auto Color, Auto Contrast a Auto Levels,
 • Použití dialogu Jas a kontrast /  Bright and Contrast,
 • Změna odstínu a sytosti / Hue and Saturation,
 • Změna barev a barevností pomocí Efektů,
 • Úprava teploty pomocí vyvážení barev,
 • Úprava barev pomocí křivek / Curves,
 • Další užitečné barevné efekty,
 • Korekce více aplikovaných efektů barev,

TEXTY, TITULKY, ANIMACE

 • Vkládání textů do projektu,
 • Editace textů – panel Properties,
 • Textové efekty,
 • Animace textových vrstev,

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCÍ UMÉLÉ INTELIGENCE

 • Generování textových výzev v panelu Transcript
 • Editace ve videoprojektech pomocoí textových promptů
 • Převod textu na mluvené slovo (Text to speech)
 • Převod mluveného slovana text (Speech to text)
 • Generative audio a video (coming soon)

EXPORT / RENDERING

 • Přehled nastavení exportu,
 • Export různych videformátů pomocou Adobe Media Encoder,

Praktická a projektová část

 • Cvičné projekty v Premiere Pro a AfterEffects
 • Vytvoření výstupního průřezového videoprojektu – videoreklama pro sociální sítě (Premiere Pro),
 • Vytvoření výstupního průřezového projektu pohyblivé grafiky – animovaná televizní reklama (AfterEffects),

Forma závěrečné zkoušky

 • Závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%) + obhajoba závěrečné práce (vytvořené produkty),

Studijní materiály

 • Interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (anglicky),
 • >> Přejít do online učebny

Bibliografie: (všechny publikace k zapůjčení účastníkům):

Software pro studium našich kurzů:

 • ADOBE: Na  stránce www.adobe.com si  nejprve vytvořte bezplatný účet Adobe ID. Jako účastníci řádného státem akreditovaného studia máte nárok na zakoupení studentské verze Creative Cloud za 19,50 € / měsíc, s kompletní funkčností!  Ušetříte až 65% z ceny za celý rok!
 • Pro program AKR5: Motion design – Motion Graphics, Effects and Video Creation si stáhněte a nainstalujte aplikace AfterEffects a Premiere Pro ze služby Creative Cloud.

VÍCE INFO:
Tel.: 0948 203 003
Email: info@mlearning.cz