Kromě běžných designérských oborů nabízíme na Slovensku zatím unikátní vzdělávání pro specialisty v oblasti tvorby digitálních vzdělávacích obsahů a možností využívání mobilních technologií a optimalizace obsahů pro ně – to vše v rámci perspektivního dynamicky se rozvíjejícího oboru zvaného jako eLearning design. Naučíte se samostatně navrhovat a vytvářet interaktivní a multimediální digitální vzdělávací obsahy – například elearningové kurzy, simulace, videokurzy, interaktivní hry a aplikace, testy, scénářové aplikace, ebooky a znalostní báze.

Vyberte si ze dvou softwarových variant, ve kterých absolvujete praktickou část:

Verze Adobe CAPTIVATE: Pokud již pracujete v programech Adobe (nebo v nich hodláte pracovat), využijte této možnosti pro přístup ke kompatibilní a vzájemně integrované řadě produktů Adobe Creative Cloud, které jsou nejvyšším standardem v oblasti digitálního designu a multimédiální tvorby. Vhodné zejména pro budoucí profesionály v oblasti vývoje digitálního vzdělávacího obsahu – elearning designéři, elearning developeři.

Verze MS PowerPoint + iSpring Suite: Pokud preferujete pracovní vývojový přístup spíše s ohledem na využití osvědčených a běžných aplikací, zejména PowerPointu, je to volba pro vás. Jednoduchý a vysoce intuitivní softwarový pracovní postup, který plně využívá výkon a zdroje PowerPointu, spolu s integrovanou sadou softwaru iSpringSuite pro navrhování a vývoj digitálního vzdělávacího obsahu. Vhodné pro uživatelsky orientované autory a tvůrce obsahu (lektoři, učitelé), kteří chtějí ihned začít tvořit a publikovat profesionální obsah.

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, viceformní (PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNĚ v online učebně mLearning LMS)

 • PREZENČNĚ V UČEBNĚ nebo PREZENČNĚ ONLINE – přednášky, nácvik, demonstrace, cvičení, designové rozbory praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi
 • DISTANČNĚ V ONLINE UČEBNĚ LMS – teoretické předměty, podrobné videokurzy – kompletní přehledy teoretických předmětů a videokurzů

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně
 • Přednášky a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online
 • Praktické cvičení a zadání (kombinovane)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná)
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 72,00 hodin / 3-6 týdnů (dle intenzity střetek)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru
 • Slevy za více oborů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Teorie a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Teorie a dovednosti práce v aplikacích – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 5. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenčně + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 6. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný požadavkům účastníků, pokud se celá skupina kompromisně dohodne na úvodním online setkáni.

UČEBNÍ OSNOVY A PLÁNY

Principy interaktivního designu a multimediálních aplikací

 • UI: Uživatelské rozhraní – plánování a návrh rozhraní
 • Vizuální logika a uživatelská přívětivost
 • Interaktivita – principy interaktivního designu
 • Typy uživatelské navigace
 • Didaktika, dramaturgie, struktúrní metafory – storyboard
 • Montáže médií a aplikací

Multimediální teorie

 • Technologická teorie médií – audio, video, animace, obraz, text
 • Přehled aplikací pro zpracování multimediálního obsahu

Úvod do digitálního vzdělávání

 • Co je to elearning / digitální vzdělávání
 • Historie – nástup počítačů – KBT learning
 • Historie – nástup internetu – eLearning
 • Možnosti současných digitálních technologií pro vzdělávání a práci s lidmi
 • Základní pojmy – elearning, mlearning, digitální vzdělávání, digitální objekt, digitální aktivita…
 • Perspektivy a trendy digitálního vzdělávání – mLearning, gamifikace, assesment…
 • MS PowerPoint / iSpring Suite / Moodle – stručné představení klíčových technologií

Typologie digitálních vzdělávacích interakcí a DVO (W. Horton)

 • O metodice digitálního výukového obsahu (DVO)
 • Aktivity typu ABSORB – digitální přednášky, prezentace, prezentace, simulace, příběhy…
 • Aktivity typu DO – interaktivní aktivity – ukázky, testy, úkoly, scénářová cvičení…
 • Aktivity typu CONNECT – projektové úkoly navazující na praxi…
 • Další typy výukových interakcí – SOCIÁLNÍ AKTIVITY, mLEARNING, TESTY, GAMIFIKACE… Navrhování digitálních aktivit – storyboarding

Učení z multimédií (E. Mayer)

 • Co je multimediální výuka
 • Principy učení se z multimédií
 • Multimediální principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining

Adobe Captivate I.+II. – rozšířený softwarový trénink

ZAČÍNÁME

 • O aplikaci Captivate
 • Domovská obrazovka
 • Vytváření různých typů projektů
 • Programové rozhraní – panely a nástroje
 • Předvolby a základní nastavení

PROJEKTY

 • Vytvoření prázdného projektu – klasický projekt a responzivní
 • Vytvoření projektu ze šablony CPTL
 • Vytvoření projektu z prezentace MS PowerPoint
 • Vytvoření obrázkové prezentace
 • Práce s motivy a tématy
 • Přidávání nových snímků
 • Typy snímků ze šablony
 • Předlohy snímků a vzorové stránky

VYTVÁŘENÍ TEXTŮ, OBJEKTŮ A VKLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍCH MÉDIÍ

 • Práce s textem – Text captions
 • Vytváření tvarů – panel Shapes
 • Formátování textů a tvarů – panel Vlastnosti / Properties
 • Knihovna / Library
 • Import souborů JPG, PNG, SVG, PDF
 • Import souborů Photoshopu (.psd)

PŘIDÁVÁNÍ INTERAKTIVITY

 • Oboznámení se s časovou osou
 • Principy časování objektů na časové ose
 • Přidání  objektu tlačítka – Button
 • Použití interaktivních objektů – Clickbox
 • Vytváření hypertextových odkazů a odkazů  – Hyperlinks
 • Interaktivita uvnitř projektu – Simple actions
 • Vytváření složitých interakcí – Advanced actions
 • Vkládání a úpravy objektů Learning interactions
 • Vkládání objektů widgetů

PŘECHODY A ANIMACE

 • Přechody mezi snímky – Transitions
 • Práce s panelem Časování / Timing
 • Vestavěná knihovna animací
 • Úpravy vlastností animovaných prvků
 • Práce na časové ose
 • Import externích animovaných balíčků .OAM z Adobe Animate

PRÁCE S MULTIMÉDIÍ

 • O importu audio a video médií
 • Převod různych formátů videa do souborů MP4 – Adobe Media Encoder
 • Přidání zvuku na pozadí aplikace – Background audio
 • Přidání zvuku k objektům – Event audio
 • Nahrávání a úpravy zvuku – Record audio
 • Použití panelu Audio manager
 • Import videa do snímku projektu – Video event
 • Použití videa na více snímcích – Multi-slide Video event
 • Přidávání videa z YouTube
 • Vytváření titulků – Closed captions

TESTY

 • Vytváření  snímků s testovými otázkami
 • Základní typy testových otázek
 • Vytváření interakcí typu Drag and Drop
 • Test s náhodním výběrem
 • Správce testovacích otázek
 • Vyhodnocení reakcí uživatelů

PUBLIKOVÁNÍ

 • Možnosti exportu HTML5, video MP4, SCORM, xAPI, appk, ipa
 • Speciální export – soubory Word, Adobe Connect, Adobe Captivate Prime

PowerPoint / iSpringSuite I.+II. – rozšířený softwarový trénink

ZÁKLADY POWER POINTU PRO ELEARNING

 • Uživatelské rozhraní PowerPointu
 • Práce se snímky
 • Pohledy – normální, řazení snímků, poznámky, čtení
 • Vytváření, kopírování, přejmenování
 • Práce s objekty na snímcích – vytváření, import, výběr…
 • Změna rozložení snímků
 • Předlohy snímků, motivy, šablony
 • Práce s textemVkládání obrázků, klipartů a diagramů
 • Tabulky
 • Grafy
 • Animace – text, snímky, objekty – panel Pane
 • Speciálni animace – Morph

ISPRING SUITE 

 • O integrovaný sadě Spring Suite
 • Koncept integrace PowerPoint a iSpring Suite
 • Komponenty Spring Suite – popis

ISPRING PRESENTER
(vytváření HTML5 kurzů)

 • AUDIO: Import, nahrávání, úprava videa
 • AUDIO: Import, nahrávání, úprava zvuku
 • Vkládání webových objektů – Web objects
 • Vkládání videí z YouTube
 • Vytvoření interaktivního tlačítka – odkaz, vnútorní navigace
 • Vytváření scénářů a hierarchie pomocí panelu Presentation explorer

ISPRING QUIZ MAKER
(vytváření testů, dotazníků a testových her)

 • Nový projekt – z prostředí iSpring QuizMaker
 • Nový projekt – z prostředí PowerPoint
 • Rozhraní QuizMaker
 • Vložit úvodní snímek
 • Přehled typů otázek a interakcí – Graded, Survey
 • Kompilace testů
 • Nastavení vlastností otázek
 • Nastavení globálních vlastností testu
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Distribuce a sběr dat – e-mail, server, LMS

ISPRING TALK MASTER
(vytváření simulací a dialogových scénářů)

 • Nový projekt – z prostředí iSpring TalkMaster
 • Nový projekt – z prostředí PowerPoint
 • Rozhraní TalkMaster
 • Vytváření scén
 • Vložení postavy (avatara) a grafiky na pozadí
 • Vytváření rozvětvených variant – Scény
 • Nastavení zpětné vazby
 • Vytváření logických scén a jejich větví
 • Nastavení globálních vlastností simulace
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Ddistribuce a sběr dat – e-mail, server, LMS

ISPRING VISUALS
(vytváření bohatých výukových interakcí)

 • Nový projekt – z prostředí iSpring Visuals
 • Nový projekt – z prostředí PowerPoint
 • iSpringVisuals rozhraní
 • Nabídka 12 interakcí různých typů – Timeline, Directory, FAQ, Book…
 • Nastavení vizuálních a funkčních vlastností interakcí
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Ddistribuce a sběr dat – e-mail, server, LMS

ISPRING CAM PRO
(tvorba videí a tutoriálů)

 • Vytvořit nový projekt – z prostředí iSpring Campro
 • Vytvořit nový projekt – z prostředí PowerPoint
 • Rozhraní iSpring Cam Pro
 • Nastavení vlastnosti pro nahrávky – počet kamer, rozměry, audio…
 • Nahrávání video lekcí pomocí iSpring Cam
 • Nastavení vlastností – kvalita videa, playbar
 • Editace nahrávek v prostředí Audio/Video editoru
 • Pokročilé techniky – vkládání titulků, grafiky a externích médií
 • Export MP4, Youtube videa

ISPRING FLIP
(Vytváření e-booků)

 • Převod souborů Word, PDF a PPT do formátů e-knih HTML5)
 • Možnosti vytváření a exportu e-knih napříč platformami
 • Možnosti a nastavení exportu, integrace LMS

EXPORT

 • Náhledy publikování – vizualizace pro stolní počítač, tablet, smartfón
 • Pokročilá správa projektů na panelu Presentation explorer
 • Možnosti nastavení dialogu Publikovat / Publish
 • Úpravy přehrávače a playbaru iSpring – layout, barvy, texty, navigace
 • Vkládání příloh, zvýrazňovačů, informací o autorovi atd.
 • Výstupní formáty: Web HTML5, Video, SCORM, AICC, iSpringLearn, další LMS

Forma závěrečné zkoušky

 • závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%) + obhajoba závěrečné práce- vytvoření elearningové vzdělávací aplikace

Studijní materiály

 • interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (slovensky a anglicky), odborná školení
 • >> Přejít do online učebny

Software pro studium našich kurzů:

 • K vzdelávacímu programu AKR6: eLearning design – návrh a vývoj digitálních vzdelávacích obsah, si ze stránek www.adobe.com stáhněte a nainstalujte aplikáci Captivate, nebo ze stránek www.ispringsolutions.com balík programu iSpring Suite

VÍCE INFO:
Tel. 0948 203 003
Mail: info@mlearning.cz