Vzhledem k novým možnostem tvorby tzv. generativního vizuálního obsahu pomocí nástrojů umělé inteligence jsme kromě stávajících ,,tradičních“ designových oborů AKR1 až AKR6 sestavili také tento nový atraktivní vzdělávací program AKR7 – AI design a multimédia. Obor je vhodný nejen pro začátečníky, ale i pro zkušenější digitálně kreativní lidi, kteří se chtějí kromě tradičního softwaru pro grafiku, design a multimédia seznámit i s nástroji a modely umělé inteligence. Naučíte se využívat umělou inteligenci k tvorbě obsahu na základě textových zadání (promptů) pro různé účely a kreativní manipulace.

INFORMACE

Organizační forma výuky: Kombinovaná, víceformní (PREZENČNÍ VÝUKA VE TŘÍDĚ nebo PREZENČNÍ ONLINE + DISTANČNÍ výuka v online učebně LMS)

 • PREZENČNĚ VE TŘÍDĚ nebo prezenčně ONLINE – výuka  a tlumočení, zkoušky, demonstrace, designové analýzy praktických projektů, tipy a triky, konzultace, otázky a odpovědi,
 • DISTANČNÍ VÝUKA LMS – přípravná témata, teorie, předměty, demonstrace a simulace, podrobné videokurzy) – kompletní přehledy předmětů a kurzů,

Požadované vstupní vzdělání

 • Minimálně SŠ vzdělání, obvyklá práce s PC
 • Vhodné pro začátečníka v grafice a designu: ano

Jazykové prostředí

 • Během prezenční výuky: čeština nebo slovenština
 • Online systém: čeština a slovenština (teorie), angličtina (videokurzy)

Metody a formy výuky

 • Teoretická příprava v online učebně,
 • Startovací a pokročilá softwarová školení v online učebně,
 • Tlumočení a praktický výcvik prezenčně v učebně nebo prezenčně online,
 • Projekty a úkoly (kombinované)
 • Pokročilá témata a techniky, diskuze (kombinovaná).
 • Podrobněji o formách vzdělávání v sekci: >> Formy vzdělávání,

Ceny a přihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu: 24,00 hodin / 2-4 týdny (v závislosti na intenzitě lekcí)
 • Vyhlášení termínů: veřejné termíny nebo individuálně dle zájmu, na míru.
 • Slevy pro více svazů: ano, dohodou

Rozvrh výuky

 • 1 týden: Přístup do vzdělávacího systému, přípravné kurzy, teorie, předměty – distanční LMS
 • 2. týden: Praxe a dovednosti práce v aplikacích – prezenční + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 3. týden: Řešení praktických úkolů a projektů – prezenční + studium v online učebně a domácí úkoly
 • 4. týden: Vypracování projektu, závěrečný test, obhajoba závěrečné práce

Poznámka: rozvrh je přizpůsobitelný individuálním požadavkům účastníků, pokud se celá skupina dohodne na úvodní tréninkové lekci.

UČEBNÍ PLÁNY

AKR0: Teorie počítačové grafiky a designových disciplín (povinná příprava):

Úvod do počítačové grafiky

 • Základní pojmy a rozhled v oboru
 • Obory a specializace v oblasti digitálního designu
 • Vektorová a bitmapová grafika – principy, výhody, aplikace
 • Multimédia – principy animace, video a video soubory, zvuk
 • Barevné režimy RGB a CMYK
 • Formáty souborů – pro tisk, web, video, animace a zvuk
 • Integrace softwaru Creative Cloud

Specifika tvorby obsahu pomocí umělé inteligence

 • Principy tvorby generativního obsahu
 • Současný stav nástrojů a modelů umělé inteligence a budoucnost
 • Obecný přehled řešení pro tvorbu vizuálního obsahu
 • Společenské, etické a právní aspekty při tvorbě generatívneho obsahu
 • Společnost Adobe a její koncept umělé inteligence – Adobe Firefly & Adobe CC

AKR7: AI design a multimédia – digitální tvorba s umělou inteligencí

Adobe FIREFLY – klíčová aplikace pro vytváření a úpravy vizuálního obsahu s umělou inteligencí

 • O programu a jeho možnostech
 • Kontextové okno s výzvou – principy generování vizuálního obsahu
 • Nástroje Text to image, Text to template – vytváření obrázků pomocí textových výzev
 • Nástroje Generative fill, Generative expand, Recolor artwork – kreativní manipulace s obrázkovým obsahem
 • Text effects – nové unikátní textové objekty s efekty
 • Nástroj pro Recolor artwork – barvení vektorů pomocí textových výzev
 • Nástroje Generative audio a video – v přípravě
 • Praktická cvičení, experimentování

Adobe EXPRESS – Robustní prostředí pro navrhování okamžitého grafického a multimediálního obsahu pro web, obrazovku a sociální sítě, včetně funkcí generujících obsah umělou inteligenci

 • O programu a jeho možnostech
 • Rozhraní aplikace – popis, navigace, orientace
 • Šablony – multimediální bankovní a expresní šablony
 • Integrace s profesionálními prostředími Adobe Creative Cloud

Modul Social media

 • Nový projekt – prázdný, nový ze stránky předlohy, nahrání z vlastní stránky předlohy
 • Nový projekt podle platforem – Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram
 • Nastavení projektu – Změna velikosti, Motivy, Barva pozadí, Přeložit projekt
 • Nástroje pro tvorbu a obsah – text, fotografie, zvuk, video
 • Možnosti úprav jednotlivých nástrojů – podrobné zaškolení
 • Publikování a stahování

Modul Video

 • Nový videoprojekt – prázdný, ze šablony videa, z vašich vlastních videí
 • Možnosti úprav video assetů – stříhání, kompozice časové osy, slučování, ořezávání, stupňování barev, efekty a titulky
 • Kombinování videozáznamů s dalším textem, obrázkem a zvukem
 • Publikování a stahování

Modul Photo

 • Nový projekt – prázdný, z fotografie, ze šablony fotografie
 • Úpravy a manipulace s pixelovou grafikou – pozadí, změna velikosti, oříznutí
 • Integrace funkcí AI – převod textu na obrázek
 • Kombinujte s texty a vektorovou grafikou
 • Publikování a stahování

Modul Document

 • Nový projekt – prázdný, z PDF, z předlohy médií
 • Nastavení rozvržení
 • Import médií, sazba, konstrukční postupy
 • Nejčastější projekty – leták, jídelní lístek, newsletter, plakát
 • Publikování a stahování

Modul Marketing

 • Nový projekt – prázdný, z grafického vzoru, z vlastních vzorových stránek
 • Postupy importu a návrhu médií
 • Nejčastější projekty – logobrand, propagační reklamy a bannery, prezentace, microsites
 • Publikování a stahování

Modul Generative

 • Plná integrace nástrojů a funkcí umělé inteligence z aplikace Adobe Firefly (výše)

CREATIVE CLOUD A TVORBA S UMĚLOU INTELIGENCÍ

 • Rozhraní a nástroje Creative Cloud
 • Komponenty a doplňkové služby – CC desktop
 • Integrace služeb Adobe Firefly, Adobe Express a klasického softwaru Creative Cloud

Adobe Photoshop a AI design

 • Přehled dialogů s umělou inteligencí
 • Nový plovoucí kontextový hlavní panel
 • Textové prompty a AI editace obrazových obsahů – nástroje Generate image, Text to image, Generative fill, Generative expand, Reference image
 • Pokročilé výběry poháněné s AI – nástroje Select subject, Remove backround, Replace background
 • Rozhraní Select and Mask pomocí umělé inteligence nové generace
 • Práce s výplněmi – generativní funkce dialogových oken Content-aware fill a Sky replacement
 • Superkreativní nástroje AI Neural filters – barvení, retuše, renovace obrazu
 • Mřížkové manipulace a digitální chirurgie – rozhraní Liquify, nástroj Face

Adobe Illustrator a AI design

 • Přehled dialogů s umělou inteligencí
 • Nový plovoucí kontextový hlavní panel
 • Textové prompty
 • Text to vector – generování vektorové grafiky pomocí promptů
 • Recolor artwork – vybarvování a manipulace s barvami pomocí promptů
 • Text to Mockup – tvorba šablon a předloh pomocí AI (beta)
 • Nová generace rozhraní 3D and Materials
 • Nová generace rozhraní Image trace
 • Projekt NEO – 3D grafika poháněná umělou inteligencí

Adobe InDesign a AI design

 • Přehled dialogů AI
 • Nástroj Generate image – tvorba generativních obrázků
 • Nástroj Text to image – převod obrázků na editovatelné texty
 • Nástroj Image to text – převod obrazového podkladu na text
 • Inteligentné obtékání grafiky kolem textu v panelu Text wrap
 • Funkce AI Extract from image – barevný motiv, identifikace písma, převod pixelů na vektorový objekt

Adobe Animate a AI animácie

 • Nové funkce Auto LypSyncing (animace vyprávění AI)
 • Rigging Map – aplikace animovaných koster na kreslený vektorový objekt

Adobe Premiere Pro a AI videotvorba

 • Generování textových výzev v panelu Transcript
 • Editace ve videoprojektech pomocoí textových promptů
 • Převod textu na mluvené slovo (Text to speech)
 • Převod mluveného slovana text (Speech to text)
 • Generative audio a video (coming soon)

After Effects a AI tvorba

 • Nová generace funkcí Content aware fill
 • Rotoscoping pomocí nové generace nástroje RotoBruh 3.0
 • True 3D space
 • Generative audio a video (coming soon)

Praktická cvičení a projekty

 • Procvičování generativních funkcí a kreativních manipulací s nástroji umělé inteligence a dialogy
 • Závěrečný vizuální/multimediální projekt na vlastní téma s důrazem na využití funkcí umělé inteligence a integračních schopností vyučovaného softwaru

Forma závěrečné zkoušky

 • Závěrečný test (požadovaná úspěšnost 85%)
 • obhajoba závěrečné práce z vytvořených projektů dle výběru účastníka

Studijní materiály

 • interaktivní přednášky, demonstrace, simulace, elektronické testy, podrobné videokurzy o software (slovensky a anglicky), odborná školení

Software pro studium našich kurzů:

 • ADOBE: Na  stránce www.adobe.com si  nejprve vytvořte bezplatný účet Adobe ID. Jako účastníci řádného státem akreditovaného studia máte nárok na zakoupení studentské verze Creative Cloud za 19,50 € / měsíc, s kompletní funkčností!  Ušetříte až 65% z ceny za celý rok!
 • V případě produktu AKR7 nainstalujte aplikaci CC pro stolní počítače, aplikaci Illustrator, Photoshop, InDesign, Animate, AfterEffects a aplikaci Premiere Pro

VÍCE INFO:
Email: info@mlearning.cz