Naše vzdělávací aktivity plánujeme podle našich a vašich možností tak, aby každý vzdělávací program byl pro vás dostupný kdykoliv, kdekoliv a jakoliv 🙂

Hlavní forma vzdělávání pro akreditované studia

Kombinovaná (víceformní) výuka: PREZENČNĚ UČEBNA nebo PREZENČNĚ ONLINE + DISTANČNÍ VÝUKA v online učebně LMS

Nejčastější formou výuky na našich akreditovaných studijních programech je kombinovaná (multiformní) výuka, kterou máme schválenou i v akreditaci vzdělávacího programu DIGITÁLNÍ DESIGN A MULTIMÉDIA (případně jednotlivých oborů). To znamená, že máte na výběr, zda se zúčastníte prezenční výuky na klasických setkáních  PREZENČNE V UČEBNĚ, nebo se rozhodnete využít souběžný online přenos  PREZENČNE ONLINE přímo z učebny, pomocí audio – video sdílení obrazovky během výuky. A tak ti z vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu nebudou moci dostavit nebo se zúčastnit osobních schůzek ve třídě (zaneprázdněnost, větší vzdálenost a pod.), se v daný čas jednoduše připojí online a nepřijdou o žádnou část svého vzdělávání -:) Zároveň máte k dispozici také  DISTANČNÍ PŘÍPRAVU v online učebně LMS ze softwarových školení, videokurzů,  multimediální teorie a praktická cvičení nebo úkoly k projektům,  na kterých pracujete samostatně ve dnech, kdy neprobíhají osobní nebo online schůzky. V online učebně budete také skládat všechny závěrečné a certifikační testy v našich oborech digitálního designu.

Další formy vzdělávání

Online kurzy s lektorem – členská sekce

Softwarová školení a teoretické předměty v této formě lze absolvovat online ve vzdělavacím systému LMS ve dvou základních členských verzích:

  1. S dohledem lektora: 3-měsíční přístup: flexibilní časové a obsahové vzdělávání – na míru podle požadavek a možností účastníka, přístup do vybrané části online učebny, pomoc lektora v uzavřené FB členské skupině,
  2. S řízením lektora: 3-měsíční přístup: lektorem řízený vzdělávací program na míru, avšak s časovým harmonogramem, přístup do vybrané části  online učebny, pomoc lektora v uzavřené FB členské skupině nebo nebo na online konzultačních schůzkách přes MS TEAMS, certifikát o absolvování řízeného online vzdělávacího programu.

Více informací: Online kurzy s lektorem – členská sekce

Individuální | Skupinová výuka

Kurzy s rozsahem a cenou na míru, prezenčně v učebně nebo u zákazníka.

VÍCE INFORMACÍ:
Jaroslav Verlík
TEL: 703 351 198
EMAIL:
info@mlearning.cz