mLearning.cz je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější vzdělávací portál v Česku pro zájemce o akreditované kvalifikační nebo rekvalifikační vzdělávání (případně dovzdělávání) v oborech digitálního designu (Grafický design, DTP grafika, Webdesign, UX/UI a interaktivní design, Motion design, eLearning design nebo nově AI design). Všechny zmíněné oblasti jsou zastřešovány pod souhrnným pojmem a vzdělávacím programem DIGITÁLNÍ DESIGN A MULTIMÉDIA. Vzdělávací program se skládá ze 7 akreditovaných oborů, označovaných přefixem AKR1 až AKR7, ze ktorých si lze snadno vystavět vlastní vzdělávací program na míru. mLearning.cz navazuje na dlouholetou a praxí ověřenou tradici  slovenské verze portálu mLearning.sk, který je provozován již od roku 2012.

Naše vzdělávací obory jsou koncepčně sestaveny tak, aby vám umožňovaly začít se vzdělávat „od zelené louky“ jako úplný začátečník, nebo si doplnit stávající dovednosti a specializace jejich dalším prohloubením, rozšířením či novou odbornou nástavbou. Každý obor se zaměřuje na zvládnutí jeho konkrétních specifik z pohledu designéra, který vytváří pro svého klienta produkty reklamního, propagačního a marketingového charakteru a to v každé dané oblasti digitálního a multimediálního designu. Rovnoměrně rozdělujeme pozornost mezi teoretické zvládnutí oborů (principy designu, designérské rozbory) a praktickou tvorbu v profesionálních kreativních programech – především v uceleném profesionálním prostředí Adobe Creative Cloud. Výstupní hloubka specializací z oborů je: pokročilí (II.).

mLearning.cz tak může být ideálním místem pro výuku například následujících specializací:

AKR1: Grafik, grafický designer
Reklamní a propagační grafika je základním designérským oborem a ,,povinnou výbavou“ každého budoucího grafika a designéra, výtvarného kreativce (paintera, ilustrátora) nebo pozdějších specializovaných designérů. Absolventi AKR1 se naučí vytvářet prakticky jakékoli běžné tiskové produkty reklamní a propagační grafiky, grafiku pro sociální média a reklamní obrazovky. Kromě práce v programech se naučí i všechny teorie počítačové grafiky, grafického designu, typografie, barev a jak tyto znalosti převést do praxe formou designérských rozborů – tedy jak designérsky myslet a vidět, jak podrobit své projekty estetickému i funkčnímu rozboru, komunikovat s klienty, nastavit cenotvorbu atd.
AKR1 Grafický design – reklamní a propagační grafika

AKR2: DTP grafik
Obor AKR2 – DTP grafika a layout – je vnitřně a obsahově úzce provázán s oborem AKR1 a tvoří jakýsi společný tandem v základních oblastech grafiky a grafického designu. Zatímco v oboru AKR1 připravuje absolvent běžné reklamní a propagační materiály tzv. menšího rozsahu, DTP grafik se specializuje na tvz. sazbu dlouhých dokumentů, u kterých se (často dávkově) zpracovává veliké množství textu, obrázků a jiné grafiky, na stránkách DTP editoru. DTP grafik proto potřebuje v rozšířené formě rozumět principům layoutu, designérské mřížky, typografii, sazbě a prepressu.
AKR2 Grafický design – DTP grafika a layout

AKR3: Webdesigner a programátor webových stránek
Obor AKR3 je specializačním oborem digitálního designu. Implementuje teoretické znalosti ze základních grafických designérských oborů a rozšiřuje je o oblast specializovaného navrhování a publikování – tentokrát pro webovou stránku. Absolvent oboru Webdesign a tvorba webstránek tedy bude ovládat specifika a principy webového designu, uživatelskou přístupnost rozhraní webových stránek a pomocí editorů pro tvorbu webstránek v jazycích HTML5 a CSS3 + frameworků Bootstrap a jQuery se naučí prakticky vytvářet responzivní webové stránky a webová sídla s interaktivními prvky a multimédii.
AKR3 Webdesign a tvorba webových stránek

AKR4: UX/UI Interaktivní designer
UX/UI se zaměřením na interaktivní reklamní design je vzrušující kombinací světa grafického, multimediálního a dotykového designu. Absolvent navrhuje vizuální prototypy a následně z nich vytváří plně funkční (interaktivní a animované) rozhraní digitálních produktů. Uvedené postupy se v praxi využívají skutečně široce – od tvorby jednoduchých animovaných reklamních bannerů, přes vývoj herního či edukativního obsahu, multimediálních prezentací, až po speciální digitální produkty jako jsou různé uživatelské obrazovky, infokiosky, mapy, navigace, displeje, samoobslužné dotykové obrazovky atp. To vše s běhovým výstupem pro web, video či nativní mobilní aplikace.
AKR4 UX,UI design – Interaktivní animace a aplikace

AKR5: Motion designer / Videographer
Samozřejmě, k digitálnímu designu patří také multimédia. Pohyblivá grafika a videotvorba – to je to, co dnes hýbe světem nejen na webstránkách, ale také na sociálních médiích či reklamních obrazovkách. Proto jsme nenechali nic náhodu a v rámci dovedností vizuálního designéra si můžete absolvovat i tento multimediální akreditovaný vzdělávací obor, abyste se naučili vytvářet videoreklamy nebo pohyblivé reklamy s výstupem pro web, sociální média, TV a reklamní obrazovky.
AKR5 Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba

AKR6: eLearning designer / Developer
Nabízíme v Česku zatím unikátní vzdělávání specialistů pro oblast vývoje digitálních vzdělávacích a prezentačních obsahů – tento typ vzdělávání nabízíme zejména lektorům, učitelům, školitelům, prezentátorům, personalistům, marketérům a všem ostatním, kteří se u nás mohou naučit, jak nasadit do svých aktivit různé digitální prostředky (elearningové kurzy, videokurzy, elektronické testy, vzdělávací hry, scénářové aplikace, interaktivní simulace či znalostní báze).
AKR6 eLearning design – návrh a vývoj digitálního vzdělávacího obsahu

AKR7: AI designer
Nové technologie založené na umělé inteligenci v poslední době přinesly nebývalé příležitosti také i pro vizuální kreativce. AI designer se naučí pracovat na zcela nových platformách umělé inteligence pro vytváření generatívniho vizuálního obsahu Adobe Firefly a seznámí se i s novými dialogy a funkcemi umělé inteligence v osvědčených kreativních programech ve službě Creative Cloud (Photoshop Illustrator, InDesign, Premiere Pro, AfterEffects).
AKR7: AI design – digitální tvorba s pomocí umělé inteligence

Koncept vzdělávání

zdělávací program Digitální design a multimédia vychází z jednoduché filozofie – poskytnout ucelené modulární oborové vzdělávání za rozumnou cenu, na jednom místě a dle vlastního výběru z oborů AKR1 až AKR7. Reagujeme tak na požadavky trhu práce a reálné praxe – dnešní grafik a designér totiž musí být z hlediska záběru své odbornosti mnohem multifunkčnějším a mnohem komplexněji připraveným do praxe, než kdykoli předtím. Pracovní a výrobní prostředí k tomuto účelu nabízí právě Adobe Creative Cloud, který je robustní digitální kreativní ,,továrnou“ s řadou programů a služeb. Současný grafik a designér plynule přechází mezi nimi podle potřeby, aby uměl vytvořit pro svého klienta prakticky cokoli…

Koncept realizace

Pečlivě jsme připravovali i koncept realizace vzdělávacích programů. Naše akreditace nám umožňuje tvz. víceformovou formu vzdělávání – tedy prezenčně v učebně, prezenčně online a distančně. Jejich kombinaci využíváme v maximálně možné míře. Účastníci tedy nastoupí do termínu, obdrží přihlašovací údaje do vzdělávacího systému a v úvodní (přípravné) části kurzu se učí doma z multimediálních kurzů všechny základy, teorie, ukázky a podobně. Takto připravení (na společnou startovací čáru) se následně zúčastní klasického prezenčního vzdělávání v učebně (nebo verze online živě), kde se rozebírají pokročilejší témata, řeší zadání, úkoly, příklady, které postupně vyústí do uceleného závěrečného praktického projektu na zvolené téma, nebo zaměření . Účastníci se souběžně s odbornou kvalifikací učí i pracovat a postupovat samostatně a být způsobilí nacházet řešení vzniklých problémů a výzev, pokud vyvstanou. Jsou rovněž zapojeni do spoluodpovědnosti za výsledky vzdělávání.

Podporujeme standardy kvality a akreditace

Vybudováním tohoto portálu jsme chtěli posunout naše vlastní dlouhodobé vzdělávací aktivity na novou úroveň, ale zároveň chceme přispět k celkovému zkvalitnění vzdělávání digitálních designérů ze všech oborů. Naše obory digitálního designu jsou akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Slovenské republiky.

V procese akreditace je také i česká verze vzdělávacího programu.

Přejděte tedy na sekci Přehled a možnosti studia a vyberte si ten svůj vzdělávací program!

VÍCE INFORMACÍ:
Jaroslav Verlík
TEL: 703 351 198
EMAIL:
info@mlearning.cz