U akreditovaných vzdělávacích programů se píše o kombinované tzv. viceformní formě vzdělávání. Jak to celé probíhá a funguje?
Porobnosti o formách vzděláváni si můžete prřečíst v této sekci. Vzájemnou kombinací těchto forem dosahujeme impozantní vzdělávací výsledky. Nejčastěji začínáme každý vzdělávací obor úvodním týdenním vzdělávacím blokem DISTANČNÍCH online přípravných kurzů, teorií, předmětů a startovacích školení. V našem online výukovém systému se tedy nejprve učíte samostatně, svým vlastním tempem a stylem, z multimediálních kurzů s mluveným jazykem, demonstrací, simulací. Během této fáze jsme vám plně k dispozici pro případné dotazy, konzultace a podobně. Po ukončení prvního přípravního týdne se celá skupina účastníku ocitá na jakési společné startovací čáře.  Ve druhém týdnu přichází fáze výuky, výkladu, nácviku a praktické ověřování znalostí v praxi v programech – na praktických schůzkách PREZENČNE V UČEBNĚ nebo PREZENČNE ONLINE. Během třetího týdne se obdobnou formou PREZENČNĚ VE TŔÍDE nebo PREZENČNÉ ONLINE zaměřujeme na cvičení a menší projekty a provádíme jej designérske rozbory. Ve čtvrtém a pátém týdnu (případně i v šestém týdnu) pracujete na závěrečném projektu. Výstupem předmětu je úspěšně absolvovaný test (55 otázek) a obhajoba zvolené závěrečné práce – jedné tiskové a jedné pro obrazovky.

Vaše kurzy jsou levnější ve srovnání s jinými podobnými, co do obsahu a rozsahu. Proč tomu tak je?
Důvodů je několik: 1. Je to kombinovaná forma vzdělávání, která nám umožňuje držet ceny na uzdě. Je velmi flexibilní, variabilní a přitom vysoce efektivní. Šetří váš čas a peníze, ale i náš čas a peníze. 2. Neprovozujeme honosné výukové prostory, jejichž pronájem je velmi drahý a nakonec byste je museli zaplatit vy, účastníci. Učíme se v klasické učebně, nebo online. 3. Stejně tak není třeba provozovat administrativní aparát – z důvodů uvedených v bodě 1.

Jak funguje prezenční a distanční výuka? Jaký je v tom rozdíl?
Nejčastější formou výuky na našich kurzech a akreditovaných studijních programech je kombinovaná (tzv. víceformní) výuka, kterou máme schválenou i v akreditaci vzdělávacího programu DIGITÁLNÍ DESIGN A MULTIMÉDIA (případně jednotlivých oborů). To znamená, že máte na výběr, zda se zúčastníte prezenční výuky na klasických setkáních PREZENČNĚ V UČEBNĚ, nebo se rozhodnete využít možnost PREZENČNÉ ONLINE přímo z učebny, pomocí audio a video sdílení obrazovky během výuky. A tak ti z vás, kteří se z jakéhokoliv důvodu nebudou moci účastnit osobních schůzek ve třídě (zaneprázdněnost, větší vzdálenost apod.), se v daný čas jednoduše připojí online a nepřijdete o žádnou část svého vzdělávání -:) Zároveň máte k dispozici také  DISTANČNÍ PŘÍPRAVU v online učebně LMS, ze softwarových školení, videokurzů,  multimediální teorie a praktická cvičení, nebo úkoly k projektům, na kterých pracujete samostatně ve dnech, kdy neprobíhají osobní / online schůzky. V online učebně budete také skládat všechny závěrečné a certifikační testy v našich oborech digitálního designu.

Budu mít na kurzu k dispozici i textové materiály – manuály apod.?
Ano. Ke všem teoriím a startovacím kurzům máte k dispozici kompletní textový přepis ve formátu e-knihy, který najdete přímo v online učebně. Jedná se o elektronické listovací knihy, které můžete otevřít nejen na stolních počítačích a noteboocích, ale také na mobilních zařízeních – tabletech a mobilech. Takže se můžete učit kdekoli a kdykoli.

Harmonogram praktických schůzek je koncipován např. na 1 schůzku týdně po dobu 6 výukových hodin po dobu 5 – 6 týdnů. Je možné přizpůsobit intenzitu a rozsah zaměstnaným?
Ano. Toto rozdělení je orientační a lze jej prakticky libovolně přizpůsobit. Schůzek týdně může být více nebo méně, stejně jako počet hodin. Dopolední schůzky se konají od 9:00 do 13:30, odpolední od 14:00 do 18:30. a večerní setkání od 17 do 21:30 hod.

Je možné absolvovat pouze část akreditovaného kurzu? Bude takový kurz akreditován?
Ne. Vydání akreditovaného certifikátu je podmíněno přesným plánem výuky a učebním plánem. Načasování (organizační) rozdělení schůzek je přizpůsobitelné, ale osnovy a rozsah nikoli. Pokud chcete pouze část kurzu, sestavte jakýkoli neakreditovaný program.

Musím složit test na závěrečném setkání akreditovaného kurzu?
Ano. Je to jak naše podmínka, tak podmínka akreditace, abychom dodrželi standard, který by akreditované vzdělávání mělo mít. K dispozici jsou však obrovské možnosti učení a školení, takže naši účastníci nakonec úspěšně otestují a obhájí svůj závěrečný projekt. Veškeré dokumenty ze zkoušek a projektů jsou u nás archivovány. Stejně tak vaše aktivita v online systému.

Co když neuspěji v závěrečném testu?
Pokud se jedná o akreditovaný kurz, domluvíme se na náhradním termínu testování, čímž vám poskytneme dostatek času a příležitostí ke studiu problematiky, kterou ještě potřebujete probrat – máme desítky kurzů, rozsáhlou knihovnu knih a možnosti konzultací.

Vystavíte mi certifikát i na neakreditovaný kurz?
Ano. Akreditace je typ vzdělávacího programu, který má přesný obsah a rozsah, tj. závazek absolvovat určitý obsah v určité struktuře a předepsaném rozsahu. Můžete si však sestavit i vlastní neakreditované vzdělávací programy dle vašich potřeb – po úspěšném absolvování vám vystavíme certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Musím za kurz před zahájením vzdělávání zaplatit? Je možné kurz uhradit ve více splátkách?
Ano, kurzovné je nutné uhradit předem. To je běžná praxe v segmentu vzdělávání i v jiných odvětvích služeb. Kurz nad 8 000 Kč lze rozložit maximálně do dvou splátek – první platba probíhá před začátkem kurzu, druhá zhruba v polovině.

Nabízíte také slevy na více oborů?
Přirozeně. Získáte od nás také slevy na větší vybudované programy, nebo další vzdělávací a rozšiřující aktivity. Například pro semestrální studium AKR1234 oborů je cena jednoho z oborů zcela zdarma. Informujte se!

Pocházím z daleka a nemám možnost cestovat na praktická setkání. Je možné veškeré vzdělávání realizovat distančně, tedy prezenčně online?
Ano. Všechny PREZENČNÍ HODINY jsou současně živě přenášeny online, takže vidíme, slyšíme, diskutujeme a sdílíme obrazovky, jako byste byli ve třídě. Jako jediní na Slovensku navíc disponujeme rozsáhlou multimediální výukovou učebnou o grafice, webdesignu a multimédiích, která v současné době obsahuje více než 80 vzdělávacích předmětů a kurzů, doplněných o testy, nácviky a praktické projektové úkoly. V kombinaci takového kombinovaného vzdělávání tak můžeme realizovat kurzy i bez osobních setkání. Pokud je to však jen trochu možné, rádi se s našimi účastníky setkáme :-))).

Je nutné instalovat a ovládat speciální software pro prezenční online výuku?
Ne. Obrazovky propojujeme a sdílíme pomocí jednoduché aplikace MS TEAMS, která má v sobě zabudované vše, co potřebujete – zvuk, video, sdílení obrazovky, chat, přenos souborů atd. Není potřeba žádné složité školení a podobně – stačí jednou kliknout na předzaslaný odkaz e-mailem a jste okamžitě na online schůzce :).

Jak se mohu poprvé připojit k online živému kurzu?
Přibližně 5 minut před každou online schůzkou obdržíte emailem odkaz pro vstup do učebny, na který stačí kliknout.

Pokud se chceme učit ve skupině, například ve firmě, je možné, abyste přišli?
Ano. Pro skupiny 3 a více osob vyjedeme kamkoliv po Česku, případně zorganizujeme osobní online schůzky naživo + studium v online učebně. Podmínky a ceny dohodou.

Mohu se na vás obrátit s dotazy i po skončení kurzu?
Ano, standardně poskytujeme zpětnou podporu všem našim účastníkům i po skončení kurzu, zejména pokud se jedná o otázky přímo související s předmětem a rozsahem absolvovaného vzdělávání. Rádi vám však s čímkoliv pomůžeme, protože vaše aplikace v praxi je naším cílem. V případě rozsáhlejších dotazů na větší problematiku pro vás dokonce pořádáme opakovací školení.

Jak mohu co nejefektivněji získat informace?
Vzhledem k tomu, že téměř každý pracovní den kromě pátku probíhají vzdělávací aktivity, často se stává, že nevoláte telefonicky.  V takových případech prosím pochopte – nemůžeme přerušit výuku. Doporučujeme napsat e-mail s čímkoli a odpovědi obvykle dostanete nejpozději v podvečer nebo večer.

VÍCE INFORMACÍ:
TEL: 703 351 198
EMAIL:
info@mlearning.cz